Lager & Industrisystemer AS er en totalleverandør av løsninger for effektiv
internlogistikk og har levert logistikkløsninger for noen av Norges største bedrifter

Vi sikrer våre kunder konkurransefortrinn på viktige områder som leveringssikkerhet,
lokasjonsstyring, responstid, returhåndtering og plukkrutiner. Dette er kritiske suksessfaktorer
i markeder som endrer seg fort og man ofte leverer de samme produktene som konkurrentene.